نقد و برسی Legal Dungeon

Legal Dungeon

یک بازی  دو بعدی جذاب و خاص  است ، در بازی  شما یک کاراگاه هستید وظیفه دارید که تمامی جرم ها را از یک سرقت کوچک تا قتل های زنجیره ای برسی کنید ، شواهد و مدارک را جمع آوری کنید و حکم رسمی خود را در مورد “مجرم” یا “بی گناه” ارسال کنید، باید به خوبی اسناد و مدارک را برسی کنید از تمامی کلمات کلیدی کمک بگیرید بخاطر اینکه این شما هستید گه سرنوشت مجرم را رقم میزند و تحد تاثیر قرار میدهید .

این بازی  ۱۴ پایان مختلف دارد . قوانین Legal Dungeon به بازیکنان می آموزد که دستگیری و مجازات مجرمان ، جوهر اصلی ایمنی عمومی است.

پس از اتفاق افتادن یک جرم  شما چندین  صفحه از  گزارش تحقیق را برسی میکنید و  سپس بخشهای متفاوت  از اطلاعات مهم را پر میکنید . و گزارشات خود را تکمیل میکنید ، پس از به اتمام رسیدن گزارشات شما باید ثابت کنید که

اظهارات مظنون  کافی است یا خیر اگر اشتباه کنید و باید خسارت به پردازید و اگرهم  نتیجه درست را پیش ببرید به مجرم صدمه میزنید و عدالت را رعایت میکنید . شاید کمی پیچیده شد باشد ، که چطوری اشتباه نکنیم و درست نتیجه گیری کنیم خوب این برمیگردد به مرحله اول یعنی پس از اتفاق افتادن جرم شما برای اینکه اشتباه نکنید باید  تمامی شواهد ، گزارشات  و استناد را  به خوبی برسی کنید . لازم به ذکر است که مواردی در این بازی است که شما در آن باید از مظنون دفاع کنید و این خیلی سخت است اگر عمل کرد خوبی داشته باشید پاداش می گیرید ولی اگر ضعیف عمل کنید توبیخ میشوید . این بازی از یک شرکت کره ای ساخته شده ودر مورد  روند سیستم پلیس کره و قانون ها توضیحاتی داده میشود .

بازی  که باید متن زیادی را به سمت شما انتقال دهد  ، طراحی بصری یک تفریح ​​خوب و کم حجم  از سیستم عامل دسک تاپ است.شما می توانید این بازی را روی ضعیف ترین سیستم ها نصب کنید اما این یک نقطه ضعف نیست درسته که یک بازی دو بعدی است و گرافیک خوبی ندارد اما داستان بازی و روند مراحل به طوری جذاب است که شما را ساعت ها سرگرم می کند .

این بازی به خلاقیت شما پاداش میدهد و این شما هستید که پایان بازی را بر اساس خلاقیت ها ، تجربه و تصمیمات به پایان میرسانید . این بازی یک کار و شغل نیست بلکه داستان جذابی است که تصمیم گیرنده نهایی آن شما هستید .

خیلی از بازی ها تمرکز زیادی به صحنه جرم دارند اما در اینجا تمرکز بر حوادث بعد از صحنه جرم است . از نظر خیلی ها این کسل کننده است اما داستان بی نظیر این بای یک نتیجه خوب را رقم زده و جریانات خسته کننده را با یک داستان عالی جذاب کرده مهمترین بخش تصمیم گیری بازکنان است که بر داستان بازی هم تاثیر می گذارد و پایان بازی را تغییر میدهد .

این بازی هیجان کافی و بسیار  عالی را به بازیکنان  انتقال  می دهد ، صدا گزاری  این بازی به طوری است که استرس را در نقاط حساس این بازی به شما انتقال می دهد . وقتی دادگاه حکم شما را دارد برسی میکند یک حس هیجان و استرس از بازی و صدای بازی به دست می دهد . این یک مثال جالب بود و در تمامی مراحل حساس این حس به شما دست می دهد .

تصاویر محیط بازی

 

 

 گفته آخر

این بازی در ژانر هیجانی و راز آلود یک خلاقیت بزرگ را ایجاد کرده  در نگاه اول این بازی ساده و خسته کننده است ولی هنگامی که وارد داستان بازی می شویم یک حس خوب از یک بازی باخلاقیت بالا را می بینیم که خلاقیت بازکنان هم در روند و داستان بازی تاثیر گذار است . حتی پایان بازی هم بسته به نوع تصمیمات بازکن است .و خلاقیت بازیکن در انجام مرحله های سخت و پایان یکسان استفاده نمی شود بلکه داستان بازی از خلاقیت بازیکنان استفاده می کند. حتی سختی بازی هم بسیار جذاب است ، به هر اندازه که مدارک و شواهد را برسی کنید بازی هم ساده می شود .

 

 

This game has created a great creativity in the exciting and mysterious genre. At first glance, this game is simple and boring, but when we enter the story of the game, we see a good sense of a game with high creativity, and the creativity of the players is in the process. The story of the game is impressive. Even the end of the game depends on the type of decision maker. And the player’s creativity is not used in performing difficult stages and the same end, but the story of the game uses the creativity of the players. Even the difficulty of the game is very attractive, the more you examine the evidence, the simpler the game.

 

 

 

 

8

نقاط قوت

  • داستان خاص جذاب
  • پایان های مختلف
  • خلاقیت بسیار عالی

نقاط ضعف

  • سختی مراحل
  • پیچیدگی زیاد پرونده ها
5 گرافیک
9.5 داستان بازی
9.5 صداگزاری
8 گیم پلی